Základní škola a Mateřská škola Třebotov

"Výzva 56“

eu

Naše škola realizovala od září do prosince 2015 projekt „Výzva 56“ podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky – Velká Británie" vyhlášené v rámci realizace IPo Vzdělávání-V56 reg. č.CZ.1.07/1.1.00/56.2281

17. 08. 2015 -Výzva 56 - Výsledek VŘ - Výsledek VŘ  - word


1.8.2015 - Výzva 56 - Výzva k podání nabídek


Anglie v čase adventním

Žáci 2. stupně naší školy mívají čas od času možnost zúčastnit se pětidenního poznávacího zájezdu do Velké Británie, naposledy to bylo na jaře letošního roku. Když se naskytla možnost zažádat o grant EU v rámci Výzvy 56 vyhlášené MŠMT, využili jsme této možnosti a podařilo se nám získat 415 290,- Kč na studijně-poznávací pobyt pro třicet žáků.

celý článek


Jak v naší škole v Třebotově podporujeme čtenářství

Vždy bylo naší velkou snahou v dětech různými prostředky probouzet chuť k čtenářství. To bylo patrné z různých aktivit a projektů, kterých rok co rok přibývalo. Naprosto pravidelně jsme například spolupracovali s vydavatelstvím Albatros, městskou knihovnou v Radotíně, tradičně byla pořádána ve škole Noc s Andersenem, zapojili jsme se do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, který každoročně vyhlašuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze spolu se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě.

celý článek