Sponzorské dary

Děkujeme za všechny rodičovské příspěvky!

 

Z nastřádaných peněz se ve školním roce 2017/18 zakoupilo:

  • AUDIO vybavení do tříd (65 813,- Kč)
  • Lavice a židle do tříd (64 414,- Kč)
  • Šatnové lavice do jídelny (24 591,- Kč)
  • Vybavení na florbal (6270,- Kč)

Děkujeme za hmotné i finanční dary ve školním roce 2018/19:

  • Panu Radkovi Linhartovi a společnosti Vladeko spol. s.r.o., který věnoval škole nástěnky do vstupní haly 
  • Paní Ing. Evě Částkové, která věnovala škole finanční dar ve výši 5 000Kč pro nákup pomůcek pro 3. třídu
  • Paní Doskočilové, která věnovala finanční dar ve výši  3000,- Kč k účelu - sociální pomoci žákům
  • Obci Choteč, která věnovala finanční dar ve výší 40 000,- Kč
  • Panu Kameníčkovi, který věnoval finanční dar ve výši 10 000,- Kč
  • Panu Ing. Martinu Papíkovi Ph.D., který naší škole daroval server HP ML 110 k použití v počítačové učebně

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Staré stránky

Hledat